فروشگاه جامع پروژه های اتوکد و تحقیقات پاورپوینت فنی مهندسی

شهر پروژه های اتوکد : CityProject

AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری سوم

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری سوم اين فايل حاوي پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری (سري دوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 3 شيت پلان و 3 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :پلان طبقه زیرزمینپلان طبقه همکفپلان طبقه اولپلان طبقه دومسایت پلاننما :برش A-Aبرش B-Bتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,092 تومان

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری دوم

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری دوم اين فايل حاوي پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری (سري دوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 3 شيت پلان و 3 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :پلان زیرزمینپلان طبقه همکفپلان طبقه اولنما :نمای شمالیبرش A-Aبرش B-Bتصویر محیط برنامه     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,582 تومان

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری اول

پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری سری اول اين فايل حاوي پلان اتوکد ضوابط مطالعات دانشکده معماری (سري اول) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان و 6 شيت نما همراه با پرسپکتیو در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس: 1.150پلان زیرزمینپلان طبقه همکفپلان طبقه اولپلان طبقه دومپلان موقعیتنما :مقیاس : 1.150نمای شم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,110 تومان

پلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت

پلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت اين فايل حاوي پلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت (سري پنجم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 3فایل اتوکد شمال :4 شیت پلان و 8 شیت نما 1 شیت نقشه 1 شیت پرسپکتیو و 6 عکس ماکت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيتپلان اتوکد فرهنگسرا به همراه ماکت تصویر محیط برنامه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,129 تومان

پلان اتوکد لوله کشی سیستم گرمایش

پلان اتوکد لوله کشی سیستم گرمایش اين فايل حاوي پلان اتوکد لوله کشی سیستم گرمایش مي باشد که به صورت فرمت DWG در 4 شيت پلان در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/100پلان طبقه همکفپلان طبقه اول پلان طبقه دوم پلان طبقه سومتصویر محیط برنامه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,805 تومان

پلان اتوکد کارواش

پلان اتوکد کارواش اين فايل حاوي پلان اتوکد کارواش مي باشد که به صورت فرمت DWG در 13 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هافعالیت های پایه کارواشجدول Time saverپارکینگبخشنامه شهرداریبالابر حیاطبالا بر مکانیکی و ........... تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,147 تومان

پلان اتوکد نحوه خاموت گذاری ستونها

پلان اتوکد نحوه خاموت گذاری ستونها اين فايل حاوي پلان اتوکد نحوه خاموت گذاری ستونها مي باشد که به صورت فرمت DWG در صدها شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هانحوه خاموت گذاری ستونهاستون معمولیپلان فونداسیونپلان ستونگذاریپلان تیرریزی سقف اولپلان تیرریزی سقف دومپلان تیرریزی سقف سومپلان تیرریزی سقف چهارمپلان تیرریزی س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,943 تومان

پلان اتوکد دانشکده

پلان اتوکد دانشکده اين فايل حاوي پلان اتوکد دانشکده (سری سوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 3 شيت پلان و 3 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :پلان طبقه زیرزمینپلان طبقه همکفپلان طبقه اولنما :نما شمالیبرش A-Aبرش B-B تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,110 تومان

پلان اتوکد دانشکده

پلان اتوکد دانشکده اين فايل حاوي پلان اتوکد دانشکده (سری دوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 8 شيت پلان و 2 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200پلان طبقه اولپلان طبقه دومپلان طبقه همکف پلان طبقه زیرزمیننما :مقیاس : 1/200برش A-Aبرش B-Bدتایل :مقیاس : 1/75دتایلی از نما&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,416 تومان

پلان اتوکد دانشکده

پلان اتوکد دانشکده اين فايل حاوي پلان اتوکد دانشکده (سری اول) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 6 شيت پلان و 2 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200پلان طبقه همکفپلان طبقه زیرزمینپلان طبقه اولپلان طبقه دومپلان طبقه همکفسایت پلان نما :مقیاس : 1/200برش A-Aبرش B-B تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,073 تومان

پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اول

پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اول اين فايل حاوي پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اول مي باشد که به صورت فرمت DWG در 4 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد مفصل پلان طبقه اولمقیاس : 1/100 تصویر محیبط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,073 تومان

پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکف

پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکف اين فايل حاوي پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکف مي باشد که به صورت فرمت DWG در 1 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد طرح تفصیلی طبقه همکفمقیاس : 1/100 تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,055 تومان

پلان اتوکد فرهنگسرا

پلان اتوکد فرهنگسرا اين فايل حاوي پلان اتوکد فرهنگسرا (سری چهارم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان 4 شیت نما و 3 شیت پرسپکتیو در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.     فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200سایت پلانپلان طبقه اولپلان طبقه همکفپلان زیرزمینپلان پشت باماتاق پروژکتورنما :مقیاس : 1/200نمای جنوبیبرش A-Aبر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,110 تومان

پلان اتوکد مرکز فرهنگی

پلان اتوکد مرکز فرهنگی اين فايل حاوي پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري دوم) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان و 2 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري دوم) تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,092 تومان 4,837 تومان 5% تخفیف

پلان اتوکد مرکز فرهنگی

پلان اتوکد مرکز فرهنگی اين فايل حاوي پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري اول) مي باشد که به صورت فرمت DWG در 6 شيت پلان و 9 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد مرکز فرهنگی (سري اول) تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,110 تومان

پلان اتوکد حسینیه

پلان اتوکد حسینیه اين فايل حاوي پلان اتوکد حسینیه به همراه دتایل و تمام جزئیات مي باشد که به صورت فرمت DWG در 5 شيت پلان و 4 شيت نما  و بیش از 50 شیت دتایل و جزئیات در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/100پلان زیرزمینپلان همکفپلان طبقه اول پلان موقعیتنما :مقیاس : 1/100نما جنو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,675 تومان

دتایل و جزئیات اتوکد ساختمان 4 طبقه

دتایل و جزئیات اتوکد ساختمان 4 طبقه اين فايل حاوي پلان دتایل و جزییات اتوکد ساختمان 4 طبقه مي باشد که به صورت فرمت DWG در ده ها شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان فونداسیونپلان ستون گذاری و بادبندیپلان تیرریزی سقف اولپلان تیرریزی سقف طبقاتجزئیات وصله میلگردجزئیات خم میلگردهاجزئیات اتصال نشیمن تیرهای مفصلی B-1 / B ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,943 تومان

پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه

پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه اين فايل حاوي پلان اتوکد ساختمان 4 طبقه مي باشد که به صورت فرمت DWG در 6 شيت پلان و 3 شيت نما در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان :مقیاس : 1/200پلان موقعیتمقیاس : 1/100پلان بامپلان مبلمانپلان طبقاتپلان همکف پلان زیرزمیننما :مقیاس : 1/100نما جنوبی برش A-Aبرش B-B تصویر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,129 تومان

اتوکد جزئیات سقف کاذب کناف

اتوکد جزئیات سقف کاذب کناف اين فايل حاوي پلان اتوکد جزئیات سقف کاذب کناف مي باشد که به صورت فرمت DWG در صدها شيت پلان جزئیات در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت هاپلان کف : جزئیات اتصال دیوار از نوع کنافمقطع عمودی : جزئیات اتصال دیوار از نوع کنافاتصال سازه های گالوانیزهاتصال دورگرد به دیوارپوشش مستقیم سقفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,694 تومان 9,625 تومان 10% تخفیف

پلان اتوکد ۳ بعدی نمایشگاه

پلان اتوکد ۳ بعدی نمایشگاه اين فايل حاوي پلان اتوکد ۳ بعدی نمایشگاه بین المللی مي باشد که به صورت فرمت DWG در 2 شيت در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرست شيت پلان اتوکد ۳ بعدی نمایشگاه  تصویر محیط برنامه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,739 تومان
تعداد صفحه(21):