Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject
1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت شاخصه برنامه ريزي زيست محيطي

پاورپوینت شاخصه برنامه ريزي زيست محيطي اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت شا خصه برنامه ريزي زيست محيطي  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستشا خصه برنامه ريزي زيست محيطي برنامه ريزي زيست محيطي سنجش پايداري اهداف شاخص پايداري محيط زيست نتایج کلیدی شاخص های پایداری محیط زیستبرخی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت سيستم های اطلاعات مديريت

پاورپوینت سيستم های اطلاعات مديريت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سيستمهاي  اطلاعات مديريت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسيستمهاي اطلاعات مديريتابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاچرخة حيات نرم افزارمتدولوژي ايجاد و توسعه سيستمهاي اطلاعاتيانواع متدولوژي ايجاد و تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت سيستم‌هاي مديريت فرايند كسب و كار

پاورپوینت سيستم‌هاي مديريت فرايند كسب و كار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سيستم‌هاي مديريت فرايند كسب و كار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 94 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسيستم‌هاي مديريت فرايند كسب و كارتعريف فرايند، نگرش فرايندي و انواع فرايندفرايندهاي كسب و كارالزامات مديريت فرايندها از ديدگاه EFQM ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

پاورپوینت سیستم های سبز و فناوری های نوین

پاورپوینت سیستم های سبز و فناوری های نوین اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیستم های سبز و فناوری های نوین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیستم های سبز و فناوری های نوینمقدمه مبانی معماری سبز معماری پایدار مدیریت منابع انرژی مصالح سبز سازه های آینده نمایش مستند کوتاه از سه ابر ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیستم های پشتیبان تصمیم گیریتعاریف DSSهدف DSS: افزايش کارایی تصميم گيرينمودار علی عوامل موثر بر افزایش ظرفیت:نتیجه گیرینمودار جریان زیر سیستم بیول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت سیستم های     اطلاعات    مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیستم های     اطلاعات    مدیریت  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیستم های اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و نقش آن در کسب و کارهای امروزی – یک اسلاید تکراریسیستمهای اطلاعات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت سیستم پشتیبان تصمیم گیری

پاورپوینت سیستم پشتیبان تصمیم گیری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیستم پشتیبان تصمیم گیری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیستم پشتیبان تصمیم گیریتعاريف DSS(1)اجزاءDSS DSS و محيط محاسباتي آناجزاء مديريت داده پايگاه داده DSS برخي از مدلهاي مورد استفاده در DSSاجزاء رابط كار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 45,000 تومان

پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت

پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 222 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیستم اطلاعات مدیریتمقدمه؛ مروری کلیبخش اول: پیشینهفصل اول: سیستم و رویکرد سیستمیفصل دوم: جنبه های رفتاری و روانشناختی سیستم های اطلاعاتیفصل سوم: تص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

پاورپوینت سیر تحول در اندیشه های مدیریت

پاورپوینت سیر تحول در اندیشه های مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیر تحول در اندیشه های مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 234 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیر تحول در اندیشه های مدیریتاصول و مبانی مدیریتسیر تحول اندیشه های مدیریتبرنامه ریزیسازماندهیهدایتنظارتخلاقیتمفاهیم و تعاریفتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

پاورپوینت سیر تحول اندیشه های مدیریت

پاورپوینت سیر تحول اندیشه های مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سیر تحول اندیشه های مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسیر تحول اندیشه های مدیریترهيافت‌هاي عمده در سير تكوين نظريه‌هاي سازمان و مديريترهيافت‌هاي سنتي به مديريتمديريت علميشعار مدیریت علمیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت سنجش دانش سازمان ها

پاورپوینت سنجش دانش سازمان ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سنجش دانش سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسنجش دانش سازمان هااندازه‌گيري دانشدارايي‌هاي ناملموس و دارايي دانشي دارايي دانش و سرمايه‌هاي ملموس يك سازمانسرمايه هاي سازماناجزاي دارايي د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت سمینار مدل های برنامه ریزی

پاورپوینت سمینار مدل های برنامه ریزی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سمینار مدل های برنامه ریزی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسمینار مدل های برنامه ریزیبشر از چه زمانی ازمکانیزم برنامه ریزی بهره گرفته است ؟تعریف برنامه ریزیسه مشخصه عمده برنامه ریزیاهداف شش گانه برنامه ریزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان

پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سطوح بهره وری در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسطوح بهره وری در سازمانسطوح بهره وريارزيابی بهره وریاندازه گيری بهره وری بهره وری در کارخانه هابرقراری سیستم اندازه گیری بهره وری(تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

پاورپوینت سازمان های هلدینگ

پاورپوینت سازمان های هلدینگ اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سازمان های هلدینگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسازمان های هلدینگضرورت طراحي فرايندهاي استراتژيك در سازمانهاي هلدينگانواع فرايندهاي استراتژيك در يك سازمان هلدينگ: موارد اساسي در مديريت نام تجاري عبارتند از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت سازمان های بین المللی

پاورپوینت سازمان های بین المللی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سازمان های بین المللی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسازمان های بین المللیتاریخچهانواع سازمان های بین المللیتعریف و چگونگی تولد سازمان های بین المللیترکیب یک سازمان بین المللیاخراج از یک سازمان بین المللینمایندگی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادر

پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادر اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 68 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستسازمان بورس و اوراق بهادرتاریخچه بورس جهانروند شکل گیری سازمانبیانیه مأموریت سازمانیخلاصه ای از فعالیت 40 ساله بازار سرمایهبورس ها و بازارهااهداف بور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی

پاورپوینت ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  ساختار کلی سیستم های اطلاعاتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستساختار کلی سیستم های اطلاعاتیتعریف سیستم اطلاعاتی ساختار کلی یک سیستم اطلاعاتیانواع سیستم های اطلاعات:سیستم‌های اطلاعاتی درهرم سازمانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

پاورپوینت ساختار شکست کار در مدیریت پروژه اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ساختار شکست کار در مدیریت پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستساختار شکست کار در مدیریت پروژهتعریف ساختار شکست کار کاربردداده‌های اولیه برای تهیهWBS مراحل تدوين ساختار شكست كار گامهایی که باید برای ته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

پاورپوینت رهبري در پهنه فرهنگ ها

پاورپوینت رهبري در پهنه فرهنگ ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت رهبري در پهنه فرهنگ ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرسترهبري در پهنه فرهنگ هارهبري فرآيند نفوذ بر پيروان(كاركنان)قديميترين تئوري رهبرياز زاويه اي ديگرسبكهاي رهبري در كشورهاي خاورميانهاسطوره مديريت در كشورهاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روند توسعه برنامه ریزی استراتژیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروند توسعه برنامه ریزی استراتژیکشرايط خاص صنايع و شرکت‌هاي داخليمدل‌هاي نسل اول برنامه‌ريزي استراتژيکشناسايي فاکتورهاي بحراني م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(14):