Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject
1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت روند آموزش کارآفرینی در دانشگاه

پاورپوینت روند آموزش کارآفرینی در دانشگاه اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روند آموزش کارآفرینی در دانشگاه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروند آموزش کارآفرینی در دانشگاهنگاهی به روند آموزش کارآفرینی در جهان آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایرانطرح کارادموانع اساسی آموزش کارآفرینی د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت روش های مختلف برنامه ریزی شبکه ای

پاورپوینت روش های مختلف برنامه ریزی شبکه ای اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روش های مختلف برنامه ریزی شبکه ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 91 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروش های مختلف برنامه ریزی شبکه ایزمانبندی پروژهفرآيند برنامه ريزي پروژه مبناهاي مختلف در زمان‌بندي پروژه روشهای برآورد مدت زمان انجام فع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت روش شناسی شش سیگما

پاورپوینت روش شناسی شش سیگما اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روش شناسی شش سیگما مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروش شناسی شش سیگماچكيدهمقدمهتعريفاهداف نهاييسيگماي فرايندچرخه فازيكابزار هاي مورد استفاده در فاز اندازه گيري تحليلابزارهاي مورد استفاده در فاز تحليل ابزارها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان

پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روانشناسی بر روی مدیران و کارکنان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروانشناسی بر روی مدیران و کارکناناهداف کارگاه آموزشیاهمیت مطالعت روان شناسی مدیریتنظریه های رفتاریمباحث روان شناختی سازمانتحلیل روابط سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت روابط با کارکنان سازمان

پاورپوینت روابط با کارکنان سازمان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت روابط با کارکنان سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستروابط با کارکنان سازماناتحادیه های کارگری و روابط کارکایزر پرماننتروابط استراتژیک کار اتحادیه و استراتژی منابع انسانیتکامل اتحادیه های کارگریقانون واگن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت رفتار سازمانی

پاورپوینت رفتار سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت رفتار سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 134 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرسترفتار سازمانیاهداف دورهکلیات و مبانی رفتار سازمانیتعریف رفتار سازمانیعلوم مختلفی که در رفتار سازمانی نقش دارندسطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانینگرششخصیتنتیجه گیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت راه های تبلیغ محصولات

پاورپوینت راه های تبلیغ محصولات اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت راه های تبلیغ محصولات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       چکیده : با توجه به ازدياد جمعيت ،تنوع سليقه ها ،توليدات،خواسته ها،علايق وبينش هاي فكري ومذهبي متفاوت وتفاوت نظر در سنتها وقبايل مختلف كه حتي در يك كشور داراي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت دیسیپلین پیاده سازی

پاورپوینت دیسیپلین پیاده سازی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیسیپلین پیاده سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدیسیپلین پیاده سازیاهداف دیسیپلین پیاده سازیارتباط با سایر دیسیپلین هاجریان کار مرور فعالیت مرور خروجی ها نتیجهتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللی

پاورپوینت دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 277 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین المللیفصل اول : ديدگاه‌ها و نظريات بازرگاني بين‌الملليفصل دوم : جنبه هاي سياسي و نقش دولت ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت دسته بندی مدیریت دانش

پاورپوینت دسته بندی مدیریت دانش اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دسته بندی مدیریت دانش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستدسته بندی مدیریت دانشکلیات دسته‌بندي مدل‌ها مدل‌هاي شبكه ایمدل‌هاي شناختيارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش روش منفعل روش سيستم محور ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار

پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت خلاقيت و نوآوری در کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 89 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستخلاقيت و نوآوری در کسب و کارمشخصه های يک ايده خلاقتعريف خلاقيترومانتيسم در قرن بيستمخلاقيت چيستاجزا اصلی خلاقيتسه جزء اصلی خلاقيتپارادايمهای جامعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت خلاصه كتاب نقش دل در مديريت

پاورپوینت خلاصه كتاب نقش دل در مديريت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت خلاصه كتاب نقش دل در مديريت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستخلاصه كتاب نقش دل در مديريتعلل نوشتن کتاب:مباحث مدیریتی با ملاحظات عاطفیتحلیل با مغز، تصمیم با قلبمدیران فیلسوف و سازمانهای موفق نمونه ای از یک مدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت خطوط ترسيم حلقه هاي علت و معلولي در سیستم ها

پاورپوینت خطوط ترسيم حلقه هاي علت و معلولي در سیستم ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت خطوط ترسيم حلقه هاي علت و معلولي در سیستم ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستخطوط ترسيم حلقه هاي علت و معلولي در سیستم هاخطوط راهنماي ترسيم حلقه هاي علت و معلوليعلّيت به جاي همبستگيتعيين قطبيت پيوند(link pol ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

پاورپوینت حسابرسی داخلی و علوم رفتاری

پاورپوینت حسابرسی داخلی و علوم رفتاری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت حسابرسی داخلی و علوم رفتاری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستحسابرسی داخلی و علوم رفتاریآنچه ارائه می شودحسابرسی داخلی و علوم رفتاریعوامل مؤثر بر جنبه های رفتاری حسابرسی داخلیرویکرد سازمان به حسابرسی داخلیتعر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت حسابداری مدیریت

پاورپوینت حسابداری مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت حسابداری مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستحسابداری مدیریتمقدمه هزينه يابي بر مبناي فعاليتتعريف ABCتاريخچه ABCمفاهيم ABC آيا ABC يک روش تجميع هزينه است؟ هزينه هاي ثابت و متغير در ABC چگونه هستند؟ روشهاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت حاکمیت سازمانی فاواش

پاورپوینت حاکمیت سازمانی فاواش اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت حاکمیت سازمانی فاوا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستحاکمیت سازمانی فاواوضعیت موجود کشور در فاواتاملی بر چند نکتهچارچوبها و استانداردهای مورد استفاده برای تعالی سازمانی فاوانقشه راه فاوامدل تعالیچارچوب حاکمیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت چارچوب گارتنر

پاورپوینت چارچوب گارتنر اين فايل حاوي مطالعهپاورپوینت چارچوب گارتنر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستچارچوب گارتنرمقدمههوش تجاریچارچوب گارتنرنیاز به یک چارچوبچارچوب گارتنرلایه های چارچوب گارتنرانواع app های تحلیلیلایه زیرساخت مدیریت اطلاعاتنتیجهمنبعتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا

پاورپوینت چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت چارچوب حاکمیت سازمانی فاوا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستچارچوب حاکمیت سازمانی فاوانیاز به حاکمیت فناوری اطلاعاتحاکمیت فناوری اطلاعات چیستاهداف حاکمیت فناوری اطلاعاتکمیته حاکمیت فاوانگرانی های اصلی کمیته ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت جملات زیبای مدیریتی

پاورپوینت جملات زیبای مدیریتی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت جملات زیبای مدیریتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستجملات زیبای مدیریتیتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت جايگاه شايستگی محوری در مدل مبنا

پاورپوینت جايگاه شايستگی محوری در مدل مبنا اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت جايگاه شايستگي محوري در مدل مبنا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستجايگاه شايستگي محوري در مدل مبناضرورت‌ها، ويژگي‌ها، مثال‌ها شايستگي محوري هامل و پاراهالد – نظريه پردازان اصليتعاريف اجزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(14):