Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject
1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت جایگاه بازاریابی در هزاره سوم

پاورپوینت جایگاه بازاریابی در هزاره سوم اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت جایگاه بازاریابی در هزاره سوم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستجایگاه بازاریابی در هزاره سوممقدمهعملکرد بازاریابی الکترونیک را می توان در سه بخش زیر دسته بندی کرد و معرفی نمود: چالش های بازاریابی الکترونیکی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته

پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری های مدیریت پیشرفتهماهیت ومفاهیم تئوری سیر تطوروتحول تئوریهای سازمانسطوح تجزیه و تحلیل :1- سطح بوروکراسیسطوح تجزیه و تحلیل :2-سطح سازمانسطوح تجزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها

پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری های کیفیت در سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 142 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری های کیفیت در سازمان هامقدمهراستی کیفیت چیست مدیریت سبزپيش نيازي براي هر برنامه بهبود استنمونه عكس هاي از 5Sقبل و بعد از انجام آنتاریخچه TQM ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت تئوری های طراحی شغل

پاورپوینت تئوری های طراحی شغل اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری های طراحی شغل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری های طراحی شغلتعریف طراحی شغلاهدافتئوری های طراحی شغلجایگزینهای اولیه برای تخصصغنی سازی شغلیانواع غنی سازی شغلیخصوصیات پر بار كردن عموديمشکلات غنی ساز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت تئوری های تحول در سازمانی

پاورپوینت تئوری های تحول در سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری های تحول در سازمانی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری های تحول در سازمانی تصمیم گیری سازمانی تصمیم گیری برنامه ریزی شده تصمیم گیری برنامه ریزی نشده مدل های تصمیم گیری سازمانیمدل عقلانیمدل کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت تئوری های بنگاه با تاکید بر منابع انسانی

پاورپوینت تئوری های بنگاه با تاکید بر منابع انسانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری های بنگاه با تاکید بر منابع انسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری های بنگاه با تاکید بر منابع انسانینگرش مبتني بر منبع (RBV) و منابع انسانيعناصر اصلي نگرش مبتني بر منابعطبقه‌بندي منابعشرايط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت جايگاه در مدل مبنا

پاورپوینت جايگاه در مدل مبنا اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت جايگاه در مدل مبنا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستجايگاه در مدل مبنامنشاء ظهورتئوري ذي‌نفعانمفهوم مديريت ذي‌نفعانتعاريف ذي‌نفعطبقه‌بندي ذي‌نفعانتحليل ذي‌نفعان در مدل مبناآناليز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت تئوری آشوب و پیچیدگی

پاورپوینت تئوری آشوب و پیچیدگی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری آشوب و پیچیدگی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری آشوب و پیچیدگیمروری بر مقالهدنیای منظم و دنیای آشوبیبهترین تمثیل برای این نظام طبیعت می باشد. مقدمهتئوری پیچیدگیآشوب و پیچیدگیسازمان یادگیرندهیادگیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها

پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تئوری استراتژی و هدف ها  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 66 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتئوری استراتژی و هدف ها مفهوم استراتژیمنابع سازمانیاستراتژي‌ به‌ معناي‌ طرح‌ و نقشه‌ استعاره ی استراتژی سازمانی در پیوند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت توابع كتابخانه‌ای C++ استاندارد

پاورپوینت توابع كتابخانه‌ای C++ استاندارد اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت توابع كتابخانه‌اي C++ استاندارد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتوابع كتابخانه‌اي C++ استانداردتوابع كتابخانه‌اي C++ استاندارد توابع ساخت كاربر برنامۀ آزمون اعلان‌ها و تعاريف تابع كامپايل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت تکنیک های خلاق حل مسئله

پاورپوینت تکنیک های خلاق حل مسئله اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تکنیک های خلاق حل مسئله مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 172 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتکنیک های خلاق حل مسئلهنوآوري يا محو شدن فرآيند حل خلاق مسئلهتكنيكهاي خلاق براي تحليل محيط، تشخيص و شناسايي مسائل، و فرضيه سازيتكنيكهاي فردي براي خلق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت تکنیک های تدوین نقشه دانش سازمان

پاورپوینت تکنیک های تدوین نقشه دانش سازمان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تکنیک های تدوین نقشه دانش سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتکنیک های تدوین نقشه دانش سازمانمقدمهروش تحقیقجایگاه ترسیم دانش در مديريت دانشمراحل تکنیک کاربردی جهت تدوین نقشه دانش فرآيند ساخت يک نقشه دانش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت تکنیک و رازهای فروش حرفه ای

پاورپوینت تکنیک و رازهای فروش حرفه ای اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تکنیک و رازهای فروش حرفه ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتکنیک و رازهای فروش حرفه ایبرایان تریسی تعریف فروشتعریف بازارتفاوت فروش و بازاریابیچگونه محصولات خود را به دیگران معرفی کنیمچطور مشتری را متوجه نیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تفکر خلق ارزش

پاورپوینت تفکر خلق ارزش اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تفکر خلق ارزش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتفکر خلق ارزشسازمان بعنوان یک سیستم تعاریف ارز شخلق ارزش انواع تفکر خلق ارزش زنحیره ارزش مدیریت زنجیره ارزش تحول استراتژیک و زنجیره ارزش زنجیره ارزش در لطیف وحری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت تغییر سازمانی

پاورپوینت تغییر سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تغییر سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتغییر سازمانیمقدمهبعد از مطالعه این فصل شما قادر خواهید بود چرخه حیات سازمانی مدلی از چرخه حیات سازمانیچهار مرحله اصلی چرخه حیات سازمانی ویژگی سازمان هادر مرحله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

پاورپوینت تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده

پاورپوینت تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تعیین گرایش های اقلام بهای تمام شده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 66 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتعیین گرایش های اقلام بهای تمام شدهتعریفطبقه بندی رفتار اقلام بهای تمام شده براساس گرایش آنها-اقلام ثابت بهای تمام شدهاقلام متغییر بهای تما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت تعریف مدیریت بحران

پاورپوینت تعریف مدیریت بحران اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تعریف مدیریت بحران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتعریف مدیریت بحرانبحرانواینر و کان دریک نگرش جامع و همه جانبه برای بحران تعریف زیرا را ارائه کردندمدیریت بحران چیست اهداف کلی مدیریت بحران :مدیریت بحران از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تعریف سیستم MIS

پاورپوینت تعریف سیستم MIS اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تعریف سیستم MIS مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتعریف سیستم MISMIS چیست چند تعریف از MIS کلیلوسیموردیك و مانسون هنری سی لوکاس وبر و واتسن طی تعاریف بالا چنین بر می آید که MIS چراMISتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت تعریف استراتژی های مدیریت

پاورپوینت تعریف استراتژی های مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تعریف استراتژی های مدیریت  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتعریف استراتژی های مدیریت الگوی جامع مديريت استراتژيک در این ارائه تلاش می شود استراتژیهای یکپارچگی عوامل موئثر در استراتژی تمرکزمنابعو ..... . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی

پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت تعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستتعاریف و تاریخچه مدل تعالی سازمانیجايگاه در مدل مبناتعاريف و تاريخچهمدل تعالي سازماني تحقيقات روي مدل الگوي تعالي سازماني مفاهيم بنيادين مدل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان
تعداد صفحه(14):