Support AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهتعریف رفتار سازمانی تعاریفمطالعه رفتار سازمانیاهداف اصلی مطالعه رفتار سازمانیاجزای مهارت انسانی مکتب مدیریت علمی نتیجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها

پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت دانش موجود در سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 100 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت دانش موجود در سازمان هاكليات تاريخچهمفهوم دانش اطلاعاتچند معيار مهم براي تبديل داده ها به اطلاعات فرآيند فرآوري دانشاقدامات مرور بع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی

پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت دانش سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 84 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت دانش سازمانیمقدمهباز تعریف دانشمديريت استراتژيک دانش برنامه ريزي استراتژيک مديريت دانشاستراتژی های اصلی مدیریت دانشاستراتژي كدگذاري روشها و متدولوژی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت تعارض سازمانیتعریف تعارضماهیت تعارضفرایند تعارضسطوح تعارضعلل تعارضجنبه های مختلف تعارضمدیریت تعارضتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد

پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت اندازه گیری عملکرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت اندازه گیری عملکردچرایی مدیریت اندازه گیری عملکردشرکت ها برای کسب موفقیتچیستی ارزيابي عملكردمديريت عملكردالزامات مدیریت و سنجش عملکردگستره وسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان

پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژی در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت استراتژی در سازمانمقدمهتجزيه و تحليل موردي در سياست‏هاي بازرگانيرهنمودهايي براي تهيه تجزيه و تحليل مورديتهيه يك مورد براي بحث در كلاستهيه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیمقدمهتعریف مدیریت ارتباط با مشتری سنتیعملكرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الكترونیكیمدیریت ارتباط با مشتری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم

پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدلسازی و ویژگی های سیستم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدلسازی و ویژگی های سیستمحالات و ويژگي هاي سيستمهدفمنديگرايش به فنا(آنتروپی)گرايش به كمال و رشد و توسعهحالت ثبات و پابرجاييحالت هم افزاييسازمان به مثابه يك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مدل های کسب و کار

پاورپوینت مدل های کسب و کار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدل های کسب و کارتعريف عملياتي مدل مناسب داد و ستد الزامات مدل کسب و کار مفاهيم اساسي بازاريابي در کسب و کار مفاهيم اساسي فناوري در کسب و کار مفاهيم اساسي م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری

پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های برنامه ریزی گردشگری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدل های برنامه ریزی گردشگریتعريف جهانگرديسير تاريخي تكامل مدلهاي برنامه ريزي جهانگرديدوران برنامه ريزي استراتژيك 1996 تا به امروز مقدمه برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر (VSM)

پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر (VSM) اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دل سیستم های زیست پذیر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدل سیستم های زیست پذیرسیستمِ متدولوژی های سیستمی مقدمهساختارنمای کلیمهندسی تنوع مزیت‌هاVSM در معماری فرآیندی سازمانکلیپ تصویری VSMپیاده سازی در عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت مدل تعالی

پاورپوینت مدل تعالی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل تعالی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمدل تعالیمدل تعالی EFQM چیست؟هدف تعالی سازمانی (EFQMروش کار تعالی - EFQMمفاهیم محوری تعالی سازمانیدستيابي به نتايج متعادلارزش آفريني براي مشتريانرهبري آرمان گرارهبري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت

پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و اصول کنترل کیفیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 79 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی و اصول کنترل کیفیتمروري بر تاريخچه كيفيتبازرسيكنترل كيفيتكنترل كيفيت آماريطرح نمونه گيري بمنظور پذيرشتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی

پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مذاکره بازرگانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی مذاکره بازرگانیجلسه، مقدمات و اهداف آنمدیریت و ریاست جلسات سازمانیمراحل مذاکره بازرگانیویژگیهای مذاکره کننده موفقنباید ها در مذاکرهآداب جلسات مذاکر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان

پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مديريت كيفيت در صنايع جهان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 77 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی مديريت كيفيت در صنايع جهانتحول در ديدگاه‌هاي كيفيمديريت كيفيت و كيفيت مديريتسطح متعالی در مديريت کيفيتاستراتژي گام به گام كيفيخلاقي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت منابع انسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی مدیریت منابع انسانیمديريت منابع انسانی- يک وظيفه بخشي نقش انسان در سازمانتاريخچه:کلاسيک، نئوکلاسيک ها، انسانگراها و...سير انسان شناسي در علم سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها

پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی مدیریت سازمان هاطرح درسعناوین کتاب های قابل ارائه توسط دانشجویانلزوم مدیریتویژگی های کوشش گروهیتعريف مديريتپنج نکته اساسی تعریف مدیریتتعریف علم مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مبانی مالیه عمومی و سیاست مالی

پاورپوینت مبانی مالیه عمومی و سیاست مالی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مالیه عمومی و سیاست مالی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 190 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی مالیه عمومی و سیاست مالیمفاهيم کلی ماليه عمومی و سياست مالیروند تغييرات سهم دولت از درآمد ملیعدم کارايی مکانيسم بازاردولت و توزيع درآمدما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های مدیریتی

پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های مدیریتی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی فلسفی تئوری های مدیریتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 126 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی فلسفی تئوری های مدیریتیمقدمهمبانی فلسفی تئوریهاتئوري و تئوري پردازي ساختار علممدلطبقه بندي و گونه شناسيتئوريهاي مديريتطراحي و تبيين مدلطرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها

پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی تجزيه و تحليل سيستمها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمبانی تجزيه و تحليل سيستمهامباني و مفاهيم سيستمهاقوانين تفكر سيستمي و حلقه هاي علي و معلوليحالات و ويژگي هاي سيستمنحوه ترسيم روابط علي و معلولي و آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(16):

آخرین محصولات فروشگاه

نظرسنجی

در چه ضمینه های بیشتر فعالیت کنیم ؟