فروشگاه جامع پروژه های اتوکد و تحقیقات پاورپوینت فنی مهندسی

شهر پروژه های اتوکد : CityProject

AutoCAD Archives PowerPoint Archive AutoCAD Archives AutoCAD Special Maps Research at all levels of study CityProject

اطلاعیه فروشگاه

1. با هر خرید می توانید از کد تخفیف ویژه برخوردار شوید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید 2.لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید 3.در صورت باز نشدن (تصویر محیط برنامه) لطفا از فیلتر شکن استفاده کنید. بخشی از درآمد سیتی پروجکت صرف امور خیریه و خانواده مستضعف میشود .

پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب

پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و مبانی نقد کتاب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 82 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستمفاهیم و مبانی نقد کتاببخش اول: مقدمه‌ای بر نقد کتاب مفاهیم و اصول تاریخ نقد در ایرانبخش دوم: شیوه‌های نقد ارزیابی و انتقاد صور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,926 تومان

پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی

پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و روش های بودجه ریزی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 315 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستمفاهیم و روش های بودجه ریزیروشهاي بودجه‌ريزي از گذشته تا حالانواع شاخصبسترهای پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتيچالش‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,943 تومان

پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت

پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و تعاریف مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 234 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستمفاهیم و تعاریف مدیریتمفاهیم و تعاریفسیر تحول اندیشه های مدیریتبرنامه ریزیسازماندهیهدایتنظارتخلاقیتسیر تحول اندیشه های مدیریتسازماندهیهدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,064 تومان

پاورپوینت یادگیری الکترونیکی

پاورپوینت یادگیری الکترونیکی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت یادگیری الکترونیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستیادگیری الکترونیکیآموزش الکترونیکیلزوم ایجاد آموزش الکترونیکیمعایب آموزش الکترونیکیسیستم جامع آموزش الکترونیکی تصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,036 تومان

پاورپوینت هوشیاری آب

پاورپوینت هوشیاری آب اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوشیاری آب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           چکیده : محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند.نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,563 تومان

پاورپوینت هوش مصنوعی

پاورپوینت هوش مصنوعی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوش مصنوعی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهوش مصنوعی و کاربردهای منطق فازیدر فاز اول با منطق فازی آشنا میشیمدر فاز دوم با هوش مصنوعی آشنا میشیمدر فاز سوم به برخی از کاربردهای منطق فازی درهوش م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,582 تومان

پاورپوینت هوش عاطفی (هیجانی) در سازمان

پاورپوینت هوش عاطفی (هیجانی) در سازمان اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوش عاطفی (هیجانی) در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهوش عاطفی (هیجانی) در سازمانمقايسه IQ و EQتفاوتEQ با IQمفاهيم كليدي تعريف گلمن عبارتست تاريخچه هوش هيجانيابعاد 5 گانه هوش هیجانیپنج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,055 تومان

پاورپوینت هوش چیست ؟

پاورپوینت هوش چیست ؟ اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هـوش چیست مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهـوش چیستانواع هوشهوش کسب و کار اهداف تجاری استفاده ازهوش کسب و کارعناصر اصلی هوش کسب وکارهوش سازمانیهفت مولفه هوش سازمانی مورد نظر آلبرخت عب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,563 تومان

پاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار

پاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوش تجاری در کسب و کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهوش تجاری در کسب و کارمقدمه تعریفضرورتاهدافتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,563 تومان

پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده

پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هوای سالم در شهرهای آلوده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهوای سالم در شهرهای آلودهنياز هاي اوليه انسان :عوارض و بيماريهاي مربوط به آلوده بودن هوا درخانه بايد هوا جريان داشته باشدتعریف کشت ارگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,582 تومان

پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى

پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 150 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهنر در فرهنگ اسلامىهنرهای اسلامیمعمارىمعماری مدرن اسلامیخوشنویسینقاشیهنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپاعلم موسیقیاسحاق موصلىعبدالقادر مراغيتأث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,147 تومان

پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی

پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 75 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهنر در تمدن اسلامیهنر چیست انواع هنر به طور سنتی مجموعه هنر به ۷ دسته تقسیم می‌شوند:ویژگی مشترک آثار هنری مختلفهنر حقیقی در مقابل هنر غیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,637 تومان

پاورپوینت هندسه در معماری اسلامی

پاورپوینت هندسه در معماری اسلامی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هندسه در معماری اسلامی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهندسه در معماری اسلامینمادها در معماری اسلامیکاربرد هندسه در مساجدتصویر محیط برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,036 تومان

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت

پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 62 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهفت روش کنترل کیفیتاین هفت روش کمک می کنند تاابزار هفت گانه جدید هستند که عبارتند از:نمودار هیستوگرامنمودار هیستوگرام با استفاده از نرم افزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,110 تومان

پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی

پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت هدف های برنامه ریزی عملیاتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 94 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.           فهرستهدف های برنامه ریزی عملیاتیتعريف مديريتتعریف برنامه ریزیانواع برنامه ريزيتعریف برنامه ریزی عملیاتیبرای افزايش قابليّت اجرايي برنامة ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,656 تومان
تعداد صفحه(204):